Pozostałe Spółki

  1. ENERGA Serwis Sp. z o.o.

ENERGA Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce funkcjonuje na rynku energetycznym od 15 kwietnia 2011 roku. Spółka powstała w wyniku wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa z firmy ENERGA OPEC sp. z o.o. Dynamiczny rozwój Spółki odzwierciedla przejęcie, w styczniu 2012 roku, od ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. - Wydziału Utrzymania Ruchu, funkcjonalnie związanego z usługami remontowymi w energetyce. W 2013 roku struktury Spółki zostały rozbudowane o pracowników Pionu Usług Serwisowych wydzielonych z ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. oraz ENERGA Elektrociepłownia Kalisz S.A. – obecnie działających jako ENERGA Serwis Oddział Elbląg i Oddział Kalisz.

Firma realizuje wszechstronnie i kompleksowo usługi serwisowo-remontowe i inwestycyjne w branży energetycznej oraz ciepłowniczej.

ENERGETYKA - CIEPŁOWNICTWO - DIAGNOSTYKA - PRACE WARSZTATOWE I OBRÓBCZE

ENERGA Serwis prowadzi działalność z zakresu: 

  • prac serwisowo – remontowych dla elektrowni oraz elektrociepłowni
  • prac dla ciepłownictwa
  • prac modernizacyjnych i inwestycyjnych - sprawowanie funkcji inżyniera kontraktu
  • diagnostyki
  • prac warsztatowych i obróbczych i uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej. Elektrownie te zlokalizowane będą w województwie pomorskim we wschodniej części miasta Gdańska.