Zarząd Energa OZE S.A.

Zarząd  Energa OZE S.A. kieruje całością funkcjonowania przedsiębiorstwa spółki.

Jako Podmiot wiodący wraz z Linią Biznesową Wytwarzania realizuje strategię i politykę  działalności spółki, między innymi w oparciu o umowę o współpracy w Grupie Energa.

W skład Zarządu Energa OZE S.A. wchodzą:

Piotr Meler

Prezes Zarządu

Krzysztof Kurt

Wiceprezes Zarządu

Bartłomiej Marchut

Wiceprezes Zarządu

Kamil Jeleński

Wiceprezes Zarządu

RADA NADZORCZA Energa OZE S.A.

Przewodnicząca Krystyna Urbańska
Wiceprzewodniczący Robert Harasimiuk
Sekretarz Andrzej Denis
Członek Patryk Felmet
Członek Jerzy Barzowski
Członek Zbigniew Kulewicz
Członek Joanna Łuszcz-Włodek
Członek Agnieszka Żyro
Członek Witold Kąkol