Zarząd Energa OZE S.A.

Zarząd  Energa OZE S.A. kieruje całością funkcjonowania przedsiębiorstwa spółki.

Jako Podmiot wiodący wraz z Linią Biznesową Wytwarzania realizuje strategię i politykę  działalności spółki, między innymi w oparciu o umowę o współpracy w Grupie Energa.

W skład Zarządu Energa OZE S.A. wchodzą:

Piotr Meler

Prezes Zarządu

Krzysztof Kurt

Wiceprezes Zarządu

Mariusz Wojciech Gajda

Wiceprezes Zarządu

RADA NADZORCZA Energa OZE S.A.

Przewodnicząca Krystyna Urbańska
   
Sekretarz Andrzej Denis
Członek Patryk Felmet
Członek Jerzy Barzowski
 

Członek

 

Robert Harasimiuk
Członek Witold Kąkol
Członek Zbigniew Kulewicz
Członek  Joanna Łuszcz-Włodek
Członek

Agnieszka Żyro