Zarząd Energa OZE S.A.

Zarząd  Energa OZE S.A. kieruje całością funkcjonowania przedsiębiorstwa spółki.

Jako Podmiot wiodący wraz z Linią Biznesową Wytwarzania realizuje strategię i politykę  działalności spółki, między innymi w oparciu o umowę o współpracy w Grupie Energa.

W skład Zarządu Energa OZE S.A. wchodzą:

Piotr Meler

Prezes Zarządu

Krzysztof Kurt

Wiceprezes Zarządu

Bartłomiej Marchut

Wiceprezes Zarządu (od 1 kwietnia 2020 r.)

RADA NADZORCZA Energa OZE S.A.

Przewodnicząca Krystyna Urbańska
Wiceprzewodniczący Robert Harasimiuk
Sekretarz Andrzej Denis
Członek Patryk Felmet
Członek Jerzy Barzowski
Członek Zbigniew Kulewicz
Członek Joanna Łuszcz-Włodek
Członek Agnieszka Żyro
Członek Witold Konkol