Energa Ciepło Ostrołęka Sp. z o.o.

07-410 Ostrołęka
ul. Celna 13
Tel.: (29) 760 32 91-94
Fax: (29) 760 39 77

Działalność firmy

Głównym obszarem działalności Spółki jest przesył i dystrybucja ciepła systemowego na terenie miasta Ostrołęki.

Władze


Tadeusz Śniadała – Prezes Zarządu
Monika Chojnowska - Wiceprezes Zarządu

Historia

1970 r. – wydzielenie z Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Zakładu Gospodarki Cieplnej.
1972 r. – powstanie Zakładu Energetyki Cieplnej.
1974 r. – dołączenie ZEC do WPEC w Ursusie.
1 października 1975 r. – powstanie Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (WPEC).
1995 r. – powstanie Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. (OPEC)
9 września 2009 r. – powstanie ENERGA OPEC sp. z o.o.