Praktyki studenckie

Umożliwiamy nabycie praktycznych umiejętności studentom studiującym na kierunkach technicznych zbieżnych z naszą podstawową działalnością.

 

Praktyki  skierowane są do studentów I i II stopnia studiów technicznych, którzy wiążą karierę zawodową z energetyką lub których tematyka prac dyplomowych związana jest z energetyką.


Dlaczego warto wziąć udział w naszych praktykach?
•    zapoznasz się z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa energetycznego,
•    poznasz obiekty i urządzenia energetyczne,
•    poznasz zasady bezpiecznej pracy w energetyce,
•    sprawdzisz swoje predyspozycje do pracy w określonym obszarze,
•    otrzymasz zadania do samodzielnej realizacji,
•    rozwiniesz zawodowy potencjał.

Nasze oczekiwania wobec kandydatów:
•    preferowany kierunek studiów: hydrotechnika, budownictwo, budownictwo wodne,
     elektrotechnika, energetyka, ochrona środowiska, automatyka przemysłowa, mechanika, mechatronika,

•    chęć zdobywania wiedzy,
•    umiejętność analizowania problemów, szukania i rekomendowania rozwiązań,
•    preferowane posiadanie uprawnień kwalifikacyjnych SEP,
•    znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office, preferowana znajomość AutoCada,
•    wysoka kultura osobista,
•    zdolności komunikacyjne. 

Praktyki odbywają się w następujących obszarach:
•    Wydział Małych Elektrowni Wodnych (MEW),
•    Wydział Elektrownia Włocławek,
•    Wydział Elektrownia Żydowo,
•    Wydział Elektrowni Wiatrowych i Fotowoltaicznych,
•    Wydział Realizacji Modernizacji i Remontów.
 
Miejsce i czas trwania praktyki:
•    praktyki odbywają się we Włocławku, Żydowie, Olsztynie, Słupsku, Straszynie i Pruszczu
     Gdańskim,
•    trwają średnio 4 tygodnie w miesiącach czerwiec, lipiec lub sierpień.
 
Kiedy i jak aplikować?
•    prześlij CV oraz podanie o przyjęcie na praktykę na adres: ,
•    dołącz program praktyk udostępniony przez uczelnię, na której studiujesz,
•    wpisz numer referencyjny: BL/P/2020/miejsce praktyki,
•    wpisując numer referencyjny, koniecznie umieść nazwę miejscowości w której chcesz
     odbyć praktykę,
•    na Twoje zgłoszenie czekamy do 15 kwietnia 2020r.


W przypadku większej ilości zgłoszeń niż liczba miejsc przewidziana dla praktykantów, Spółka zastrzega sobie możliwość odbycia rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami.

 

 

 

 

 

Obowiązek informacyjny PRAKTYKI

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: Energa OZE S.A., 80-309 Gdańsk                                   al. Grunwaldzka 472.
 2. Nasze dane kontaktowe to: , adres korespondencyjny 83-000 Pruszcz Gdański         ul. Grunwaldzka 42a.
 3. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia studenckich praktyk zawodowych oraz celach wskazanych w odrębnych zgodach, jeżeli je wyrazisz.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i f RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do odbycia studenckich praktyk zawodowych.
 7. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  • Uprawnione organy publiczne,
  • Energa SA,
  • Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.,
  • Podmioty dostarczające korespondencję,
  • Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
  • Podmioty świadczące usługi obsługi prawnej,
  • Podmioty świadczące usługi informatyczne oraz serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO.
 8. Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu okresu archiwizowania dokumentacji dotyczących studenckich praktyk zawodowych.
 9. Informujemy o przysługującym prawie do:
  • dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgód,
  • usunięcia danych.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).

 1. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna, lecz niezbędna celem odbycia praktyk.

 

ZGODA:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych celem odbycia studenckich praktyk zawodowych przez Energa OZE S.A., 80-309 Gdańsk al. Grunwaldzka 472.