Elektrownie systemowe

Energa Elektrownie Ostrołęka SA

ENERGA Elektrownie Ostrołęka jest największym wytwórcą energii elektrycznej i cieplnej w północno-wschodniej Polsce.

Paliwem podstawowym w zakładach ostrołęckich jest węgiel kamienny.

Elektrownia Ostrołęka B jest jedyną w północno-wschodnim regionie elektrownią systemową, zapewniającą bezpieczne prowadzenie ruchu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Praca jej bloków energetycznych jest niezbędna do utrzymania poziomów napięć w regionie. Elektrownia ta składa się z trzech bloków energetycznych o mocy 221 MW, 230 MW i 230 MW. Sumaryczna moc osiągalna wynosi 681 MW, co stanowi około 2% mocy systemu elektroenergetycznego kraju. Wytwarzana energia elektryczna jest wyprowadzana na napięciu 220 kV (bloki nr 1 i 2) i 110 kV (blok nr 3).

www.energaostroleka.pl