Akcjonariusze

23
Marzec
2020
Nowy członek Zarządu w Energa OZE
W dniu 23 marca br. Rada Nadzorcza spółki Energa OZE podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 1 kwietnia br. nowego członka Zarządu spółki.
18
Marzec
2020
Udzielenie i odwołanie prokur w Energa OZE
Informacja o zmianie prokurentów w Energa OZE.
13
Marzec
2020
Zmiana w Zarządzie Energi OZE
W dniu 10 marca 2020 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energa OZE SA podjęło uchwałę ws. zakończenia zawieszenia w czynnościach Członka Zarządu i przywrócić do sprawowania funkcji Prezesa Zarządu Spółki Energa OZE – Pana Piotra Melera.
10
Marzec
2020
Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu Energa OZE
Rada Nadzorcza Spółki Energa OZE S.A. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko CZŁONKA ZARZĄDU spółki Energa OZE S.A. z siedzibą w Gdańsku.