Unijne

Modernizacja EW Borowo ze środków unijnych

Blisko 2,8 mln środków unijnych na modernizację EW Borowo

11 stycznia Energa Wytwarzanie zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie umowę dofinansowania prac modernizacyjnych prowadzonych na kolejnym obiekcie wytwórczym.

ENERGA Wytwarzanie otrzymała 2 765 tys. zł dofinansowania od WFOŚiGW na projekt „Modernizacji elektrowni wodnej w Borowie”. Elektrownia zlokalizowana jest w Borowie w gminie Kalisz Pomorsk w województwie zachodniopomorskim. Szacunkowy całkowity koszt planowanej modernizacji to 6 981 tys. zł.

Dzięki realizacji inwestycji elektrownia będzie produkować jeszcze więcej energii pochodzącej z odnawialnych źródeł.
Rocznie elektrownia produkować będzie o prawie 760 MWh energii elektrycznej więcej. Pozwoli to na ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 615 ton w skali roku.

W ramach realizacji projektu, elektrownia zostanie wyposażona w dodatkową, wysokosprawną turbinę wodną o mocy 0,7 MWe i nowe urządzenia elektrotechniczne. Działania obejmą również poprawę stanu technicznego istniejącej infrastruktury, w tym wymianę rozdzielni 15kV wraz ze stacją napowietrzną na stację wnętrzową z transformatorami suchymi. Modernizacja zapewni tym samym zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacji i ułatwi bieżącą obsługę obiektu.