OZE

ENERGA Wytwarzanie SA

Energia odnawialna, jest to energia uzyskiwana z naturalnych procesów przyrodniczych, które są powtarzalne. Odnawialne źródła energii (OZE) stanowią alternatywę dla tradycyjnych, pierwotnych, nieodnawialnych nośników energii, czyli paliw kopalnych. Energia ze źródeł odnawialnych obejmuje energię z bezpośredniego wykorzystania wiatru, wody, promieniowania słonecznego, zasobów geotermalnych z wnętrza Ziemi, biomasy, biogazu i biopaliw ciekłych.

Pozyskiwanie energii z tych źródeł, jest w porównaniu do źródeł tradycyjnych bardziej przyjazne środowisku naturalnemu. Wykorzystywanie OZE w znacznym stopniu zmniejsza szkodliwe oddziaływanie energetyki na środowisko naturalne, głównie poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji, zwłaszcza gazów cieplarnianych. Energa Wytwarzanie w ramach działalności OZE uzyskuje energię wskutek wykorzystania wody, słońca i wiatru.

ENERGA Wytwarzanie SA to Spółka należąca do Grupy ENERGA. Pełni w niej rolę Podmiotu Wiodącego w Linii Biznesowej Wytwarzania, w skład którego wchodzi 6 spółek - wytwórczych i wspierających. Jako Podmiot Wiodący, spółka Energa Wytwarzanie S.A. koordynuje działalność Grupy w ramach czterech głównych obszarów, tj.:

  • wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE),
  • wytwarzanie energii elektrycznej i/lub cieplnej w elektrowni systemowej, elektrociepłowniach i ciepłowniach,
  • przesył i dystrybucja oraz obrót ciepłem,
  • świadczenie usług systemowych,
  • świadczenie usług wspierających, takich jak: usługi  modernizacyjno-serwisowe.

Jako spółka, ENERGA Wytwarzanie S.A. prowadzi działalność w obszarze wytwarzania energii elektrycznej z OZE oraz świadczy usługi systemowe. Spółka zarządza największą w kraju przepływową Elektrownią Wodną we Włocławku, 44 małymi elektrowniami wodnymi zlokalizowanymi głównie w północnej Polsce oraz Elektrownią Szczytowo-Pompową w Żydowie. Moce elektryczne zainstalowane Grupy ENERGA wynoszą około 1,4 GWe, w tym około 590 MWe mocy osiągalnej w odnawialnych źródłach energii (OZE no fuel, współspalanie biomasy). Łączna moc zainstalowana w elektrowniach wodnych (bez ESP Żydowo) - 207,892 MW. Średnioroczna produkcja EW Włocławek w latach 2011-2015 - ponad 735 GWh. Średnioroczna produkcja Małych Elektrowni Wodnych (MEW) w latach 2011-2015 - ponad 114 GWh. W roku 2016 planowane jest 2,3 TWh z konwencjonalnych i 1,4 TWh z OZE. Dodatkowo spółka dysponuje potencjałem wytwórczym pięciu farm wiatrowych zlokalizowanych w północno-zachodniej Polsce o mocy 211 MWe. Roczna produkcja energii elektrycznej z farm wiatrowych wynosi około 300 GWh. Wśród aktywów wytwórczych spółka posiada także dwie elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy zainstalowanej około 5 MW.