Zwiedzanie obiektów energetycznych

Zasady zwiedzania elektrowni

Elektrownia czynna dla zwiedzających od poniedziałku do piątku w godzinach 700 i 1400.

 1. Wszelkie zapytania odnośnie zwiedzania należy kierować na adres mailowy:   z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
 2. Zapytanie powinno zawierać dane kontaktowe opiekuna grupy, sugerowany termin zwiedzania oraz listę uczestników.
 3. Elektrownie można zwiedzać tylko w podanych godzinach.
 4. Zwiedzanie elektrowni odbywa się tylko z oprowadzającym pracownikiem elektrowni i opiekunem grupy.
 5. Elektrownie zwiedza się w grupach nie mniejszych niż 10 i nie większych niż 15 osób.
 6. Zabrania się dotykania urządzeń i aparatury.
 7. W elektrowni można przebywać tylko w obecności oprowadzającego.
 8. Dzieci poniżej 11 roku życia ze względów bezpieczeństwa nie powinny zwiedzać elektrowni.
 9. Zwiedzanie jest całkowicie bezpłatne.

Podczas zwiedzania obowiązuje:

 1. Zakaz dotykania wszelkich urządzeń znajdujących się w elektrowni.
 2. Zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz pozostałych środków odurzających.
 3. Zakaz oddalania się od grupy.
 4. Absolutne podporządkowanie się poleceniom oprowadzającego.
 5. Podczas zwiedzania obiektów hydrotechnicznych (w pobliżu wody) obowiązuje zakaz biegania, wychylania się przez barierki oraz zbliżania się do stromych skarp oraz krawędzi betonowych konstrukcji technicznych.
 6. Grupa młodzieży do lat 18 musi posiadać opiekuna z uprawnieniami pedagogicznymi.
 7. Obiekty można fotografować i filmować wyłącznie dla celów prywatnych w miejscach wskazanych przez obsługę.
 8. Na terenie zakładu EW Włocławek i ESP Żydowo obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania obiektów, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Energa Wytwarzanie. Wniosek o zgodę należy dołączyć do wniosku o zgodę na zwiedzanie listą uczestników. Pozostałe obiekty można fotografować i filmować wyłącznie dla celów prywatnych.

               

          ZASADY ZWIEDZANIA FARMY WIATROWEJ

          Elektrownia czynna dla zwiedzających od poniedziałku do piątku w godzinach 900  i 1400 .

 1. Wszelkie zapytania odnośnie zwiedzania należy kierować na adres mailowy : z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
 2. Należy przesłać, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, podpisaną przez opiekuna listę osób zwiedzających obiekt.
 3. W tytule wiadomości/ maila/ wniosku należy wpisać nazwę obiektu oraz datę zwiedzania.
 4. Elektrownie można zwiedzać w podanych godzinach.
 5. Zwiedzanie elektrowni odbywa się tylko z oprowadzającym pracownikiem elektrowni i opiekunem grupy.
 6. Elektrownie zwiedza się w grupach nie mniejszych niż 15 osób i nie większych niż 30 osób.
 7. W elektrowni można przebywać tylko w obecności oprowadzającego.
 8. Dzieci poniżej 7  roku życia muszą znajdować się pod indywidualnym nadzorem pełnoletniego opiekuna.
 9. Podczas zwiedzania farmy wiatrowej nie przywiduje się wjazdu na wieżę wiatraków.
 10. Zwiedzanie jest całkowicie bezpłatne.

Podczas zwiedzania obowiązuje:

 1. Zakaz dotykania wszelkich urządzeń znajdujących się na farmie wiatrowej.
 2. Zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz pozostałych środków odurzających.
 3. Zakaz oddalania się od grupy.
 4. Grupa młodzieży do lat 18 musi posiadać opiekuna z uprawnieniami pedagogicznymi.
 5. Zabrania się dotykania urządzeń i aparatury.
 6. Obiekty można fotografować i filmować wyłącznie dla celów prywatnych w miejscach wskazanych przez obsługę.

                 

          ZASADY ZWIEDZANIA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ

          Elektrownia czynna dla zwiedzających od poniedziałku do piątku w godzinach  900  do 1300.

 1. Wszelkie zapytania odnośnie zwiedzania należy kierować na adres mailowy :   z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
 2. Elektrownie można zwiedzać tylko w podanych godzinach, za uprzednim uzgodnieniem terminu.
 3. Zwiedzanie elektrowni odbywa się tylko z oprowadzającym oraz opiekunem grupy.
 4. Elektrownie zwiedza się w grupach nie mniejszych niż 15 osób i nie większych niż 30 osób.
 5. Zabrania się dotykania urządzeń i aparatury.
 6. W elektrowni można przebywać tylko w obecności oprowadzającego.
 7. Dzieci poniżej 7 roku życia muszą znajdować się pod indywidualnym nadzorem pełnoletniego opiekuna.
 8. Zwiedzanie jest całkowicie bezpłatne.

Podczas zwiedzania obowiązuje:

 1. Zakaz dotykania wszelkich urządzeń znajdujących się na farmie fotowoltaicznej.
 2. Zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych.
 3. Zakaz oddalania się od grupy.
 4. Absolutne podporządkowanie się poleceniom oprowadzającego.
 5. Grupa młodzieży do lat 18 musi posiadać opiekuna z uprawnieniami pedagogicznymi.
 6. Obiekty można fotografować i filmować wyłącznie dla celów prywatnych w miejscach wskazanych przez obsługę.

Obiekty elektroenergetyczne umożliwione do zwiedzania

 

 1. EW Włocławek, ul. Płocka 171, 87-800 Włocławek (w obecności  Ochrony Obiektu);
 2. EW Żydowo, Żydowo 121, 76-012 Żydowo;
 3. EW Rutki, Rutki 51, 83-330 Żukowo;
 4. EW Łapino, ul. Zagłoby 5, 83-050 Kolbudy;
 5. EW Bielkowo, ul. Szkolna 15, 83-050 Kolbudy;
 6. EW Straszyn, ul. Spacerowa 33, 83-010 Straszyn;
 7. EW Struga, Struga 1, 77-100 Bytów;
 8. EW Gałąźnia Mała, Gałąźnia Mała 8, 77-140 Kołczygłowy (bez wchodzenia na halę maszyn);
 9. EW Brąswałd, Brąswałd 69, 11-001 Brąswałd;
 10. EW Rościno, Rościno 1, 78-200 Białogard;
 11. EW Niedalino, Niedalino 57, 76-024 Świeszyno;
 12. FW Karścino, stacja energetyczna GPZ Karścino 78-230 Karlino;
 13. FW Bystra, Bystra 83-021 Wiślina gm. Pruszcz gdański;
 14. PV Czernikowo, miejscowość Wygoda,  gm. Czernikowo, woj. kujawsko – pomorskie.