Wadąg
Parametry techniczne
Turbina
ilość turbin: 1
typ: Francis
firma: Voith
rok budowy: 1935
obroty/minutę: 58
układ konstrukcyjny: pionowa w komorze otwartej
moc zainstalowana: 230 kW
przełyk: 8,5 m3/s
Generator
typ: SVEE 355 ML8B asynchroniczny
firma: EMIT Żychlin Cantoni
napięcie generatora: 0,4 kV
rok budowy: 2014
obroty/minutę: 736
Przekładnia
typ: PTW355 zębata walcowa, dwustopniowa, i=15,28
firma: GEG
rok budowy: 2014
Pozostałe parametry

Rzeka: Wadąg, Km 6+720; spad H=3,17m zima/2,84m lato; średni przepływ SSQ=7,1 m3/s

O obiekcie

W roku 1921 miasto Olsztyn odkupiło od prywatnego właściciela dawny młyn, przerobiony na elektrownię, na rzece Wadąg. Młyn na rzece Wadąg istniał od 1338 roku. Pierwsi właściciele założonej wówczas wsi nad rzeką i je­ziorem- Johannes i Petrus, płacili kapitule warmińskiej raz w roku sześć marek czynszu. W 1715 roku kapituła zarekomendowała rozbudowanie młyna. W rezultacie wybrano zarówno mąkę, jak i papier. W tym okresie właścicielem młyna był Johann Hempell. Jego syn w latach 1764 - 1771 sprawował władze jako burmistrz Olsztyna. Po pierwszym rozbiorze Polski, w wyniku którego Warmia trafiła pod panowanie Prus, dzierżawca zobowiązywał się, że młyn wraz z budynkami, śluzy, mosty, tamy i węgornię będzie utrzymywał w dobrym stanie. Wpływy z młyna zwiększyły się dzięki pro­dukcji mocniejszego i lepszego papieru. Po kilkukrotnych zmianach właścicieli w XIX w. młyn na Wadągu stał się 26 lipca 1866 roku własnością Carla Ganswindta z Vogtshaf. Żeby poprawić jego rentowność, nowy właściciel od razu zlikwidował produkcję papieru.

W 1923 roku Ganswindt przebudował młyn na elek­trownię wodną, a rok później, w listopadzie 1924 roku sprzedał Spółce Stadtische Betriebswerke Allenstein GmbH, dostarczającej energię elektryczną Olszty­nowi. W tym właśnie roku rozpoczęła się trzyletnia modernizacja Elektrowni wodnej Łyna. Wymusił ją przestrzenny roz­wój miasta. Wymieniono wtedy wszystkie maszy­ny i urządzenia nanowoczesne.

Siłownia była elementem dużego budynku, który uległ całkowitemu zniszczeniu w czasie II Wojny Światowej. Po wojnie odbudowano obiekt tylko na potrzeby samej siłowni.

W roku 2013 podjęto decyzję, a w roku 2014 zrealizowano wymianę przekładni i generatora bez wymiany turbiny. Od tej pory w elektrowni pracuje generator o mocy 200 kW napędzany turbiną Frncis’a poprzez dwustopniową przekładnię.

Lokalizacja
Zdjęcia