Pieniężno
Parametry techniczne
Turbina
ilość turbin: 1
typ: Francis
rok budowy: 1914
obroty/minutę: 375
układ konstrukcyjny: pozioma
moc zainstalowana: 192 kW
Generator
typ: GA1516 sp
firma: Dolmel
napięcie generatora: 0,4 kV
napięcie wzbudzenia: 0,09 kV
rok budowy: 1957
obroty/minutę: 375
Regulator obrotów
typ: elektrohydrauliczny
rok budowy: 1958
Pozostałe parametry
Turbina Generator Regulator obrotów
ilość turbin: 1
typ: Francis
firma: IMP PG
rok budowy: 1958
obroty/minutę: 300
układ konstrukcyjny: pozioma
moc zainstalowana: 160 kW
typ: GA1520sp
firma: Dolmel
napięcie generatora: 0,4 kV
napięcie wzbudzenia: 0,09 kV
rok budowy: 1957
obroty/minutę: 300
typ: elektrohydrauliczny
rok budowy: 1958

 

O obiekcie

W miejscowości Pieniężno na rzece Wałsza, w roku 1914 wybudowana została elektrownia wodna Pieniężno. Znajdujący się tam stopień wodny składa się z zapory ziemnej bocznej wzmocnionej szczelną ścianką. Woda do budynku siłowni doprowadzona jest kanałem, który w końcowej części rozdziela się na dwa doprowadzenia do turbin, natomiast główny nurt rzeki skierowany jest do kanału ulgi, w którym znajduje się jaz piętrzący. Główny budynek maszynowni był początkowo obiektem czterokondygnacyjnym. W hali maszyn znajdował się turbozespół z turbiną Francisa oraz generator z silnikiem Diesla. Na skutek działań wojennych budynek elektrowni został zniszczony, a znajdujący się wewnątrz agregat z silnikiem Diesla został wysadzony w powietrze. W 1953 roku rozpoczęto odbudowę obiektu, którą ukończono w 1958 r. na warunkach pozwolenia wodno-prawnego z dnia 17 sierpnia 1955 r. Obecnie obowiązujące pozwolenie określa wysokość piętrzenia do poziomu 69,57 m n.p.m. i pobór wody powierzchniowej z rzeki Wałszy w ilości do 4,55 m3/s. W elektrowni zainstalowane są dwa hydrozespoły z turbinami Francisa zaprzężonymi bez przekładniowo generatorami synchronicznymi. H1 o mocy 160 kW i przepływie 1,25 m3/s. H2 o mocy 192 kW i przepływie 3,3 m3/s. Spad roboczy w aktualnych warunkach piętrzenia wynosi 9 m. Elektrownia pracuje w systemie przepływowym z mocą dostosowywaną do istniejących warunków hydrologicznych na stopniu. Górski charakter rzeki powoduje gwałtowne podnoszenie i szybkie opadanie wód po intensywnych opadach i roztopach. To uwarunkowanie powoduje dużą zmienność wielkości produkcji energii elektrycznej w elektrowni.

Lokalizacja