FW Parsówek
O obiekcie

Farma wiatrowa Parsówek jest jednostką wytwórczą energii elektrycznej wykorzystującą do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru. Farma składa się z 13 turbin wiatrowych, infrastruktury drogowej i przyłączeniowej. Infrastruktura przyłączeniowa składa się, z umieszczonych pod ziemią kabli energetycznych przewodzących prąd od poszczególnych turbin do Głównego Punktu Odbiorczego zwanym stacją GPO Parsówek  w którym poprzez transformator mocy następuje przetransformowanie napięcia średniego 20kV na napięcie wysokie 110kV, następie linią napowietrzną, o długości 14,4 km, energia elektryczna transportowana do jest do Głównego Punktu Zasilania (GPZ Kołbacz) stanowiący miejsce przyłączenia farmy wiatrowej do sieci ENEA.

 

TURBINY WIATROWE

 • moc znamionowa - 2000kW
 • typ turbiny - GAMESA G-90
 • średnica wirnika - 90m
 • prędkość wirnika - 9…19 obr/min
 • przekładnia - 1:100,5
 • wysokość piasty npg - 78m
 • prędkość znamionowa - 15m/s
 • prędkość wiatru uruchomieniowa - 3,0 m/s
 • sterowanie prędkością - kąt natarcia łopat „pitch control”

 

LINIA NAPOWIETRZNA

 • napięcie linii - 110 kV
 • długość linii napowietrznej - 13,2 km
 • typ linii napowietrznej - AFL-6 240mm2
 • długość odcinka kablowego - 1,2 km
 • typ kabla - 3x XRUHAKXS 1x185mm2

 

CZĘŚĆ WYSOKONAPIĘCIOWA

 • transformator mocy - Żychlin/ TORc 40 000/115
 • wyłącznik WN modułowy - COMPASS ABB/Compass 123
 • bateria kondensatorów - ABB 4MvarBB-678
 • przekładniki prądowo-napięciowe
 • przełącznik odczepów transformatora
 • dławik uziemiający
 • rezystor uziemiający
 • ogrodzenie wydzielające część WN
Lokalizacja