Łebień II
Parametry techniczne
Turbina
W EW Łebień II zainstalowana jest jedna turbina lewarowa z wałem poziomym, przekładnia zębatą zamkniętą typ WJN 300 i = 3,12
Rok budowy - 1989
Firma - ZRE Gdańsk
Przełyk - 3,0 m3 / s
Moc znamionowa - 45 kW
Obroty - 314 obr/ min
Generator
Firma - Celma Cieszyn
Nr fabryczny - 393022
Napiecie stojana - 380V
Rok budowy - 1982
Współczynnik mocy - 0,88
Typ TYSf280S - 12/6
Prąd stojana - 72A
Moc znam. - 38 kW
Obroty - 980 obr/min
Ciężar - 525 kg
O obiekcie

Warunki hydrologiczne stopnia Łebień pozwoliły na zbudowanie w  1990 roku nowej elektrowni, na przeciwległym brzegu Łupawy. Zainstalowano generator o mocy 50 kW. Elektrownia wyposażona jest w czyszczarkę krat.

Typ elektrowni: lewarowa przy-stopniowa o niskim spadzie

Położenie: 49,6 km rzeki Łupawy

Rok budowy: 1988

Spad: 2,3 m

Dane dotyczące EW Łebień:

Średni przepływ roczny: 6,84 m3 /s

Średni opad roczny: 700 mm

Powierzchnia zlewni wynosi: 580 km2

Dopuszczalna rzędna piętrzenia: 48,08 m n.p.m.

Lokalizacja