Kotowo
Parametry techniczne
Turbina
ilość turbin: 2
typ: turbina Kaplana rurowa
firma: Gajek Engineering
rok budowy: 2009
obroty/minutę: 216
układ konstrukcyjny: pozioma
moc zainstalowana: 490 kW
przełyk: 13,9 m3/s
Generator
typ: 1LA8 453-8AB68-Z, asynchroniczny
firma: Siemens
napięcie generatora: 0,4 kV
rok budowy: 2009
obroty/minutę: 744
Przekładnia
typ: zębata, walcowo-kątowa, i=3,412
firma: GEG
rok budowy: 2009
Pozostałe parametry

Rzeka: Łyna, Km 125+750; spad H=4,94 m; średni przepływ SSQ=20,8 m3/s

O obiekcie

Elektrownia wodna Kotowo powstała w ramach programu energetycznego zagospodarowania rzeki Łyna na odcinku od stopnia w Lidzbarku Warmińskim do granicy Państwa polskiego. Program przewiduje budowę łącznie sześciu stopni wodnych o podobnych parametrach piętrzenia i mocy instalowanej.

Elektrownia w Kotowie jest drugim z kolei po MEW Wojdyty obiektem planowanej kaskady. Została zlokalizowana w km 125+750 biegu rzeki Łyny(km 56+500 licząc od granicy Państwa).

Na budowlę piętrzącą składają się: blok elektrowni, jaz zasuwowy, jaz powłokowy i przepławka dla ryb. W hali maszyn zainstalowano dwie poziome, rurowe turbiny Kaplana typu RTK-1600 produkcji Polskiej GAJEK Engineering Sp. z o.o. . Czyszczenie krat na kanałach dolotowych odbywa się za pomocą hydraulicznych czyszczarek zgrzebłowych. Jaz powłokowy o szerokości 20m wyposażony jest w gumowe zamknięcie napełniane i regulowane wodą rzeczną. Producentem powłoki jazu i dostawcą technologii jest czeska firma.

Ciekawym elementem stopnia jest wielokomorowa przepławka dla ryb o długości aż 134m. Dzięki swej długości oraz dodatkowym komorom spoczynkowym, wypełnionym otoczakami, w dużym stopniu przypomina naturalny potok. Ponieważ opasuje teren elektrowni, może też kojarzyć się ze średniowieczną fosą wokół zamku.

Budowa obiektu była prowadzona w latach 2008-2010. Podczas budowy wykopano koryto obejściowe dla przepuszczania wód rzeki. Uruchomienie turbozespołów miało miejsce już w kwietniu 2010r, natomiast zakończenie całej budowy i  przekazanie do użytkowania obiektu nastąpiło w lipcu 2010 roku. 

Zastosowane rozwiązania w MEW Kotowo i jej automatyzacja powoduje, że nie jest wymagana stała obsługa obiektu. Praca urządzeń jest monitorowana przez zastosowany system zabezpieczeń z rejestracją zdarzeń przez komputer.

Lokalizacja