Kolincz
Parametry techniczne
Turbina
ilość turbin: 1
typ: Kaplan
firma: ZRE
rok budowy: 2007
obroty/minutę: 150
układ konstrukcyjny: pionowa
moc zainstalowana: 250 kW
Generator
typ: asynchroniczny
firma: Siemens
napięcie generatora: 0,4 kV
rok budowy: 2006
obroty/minutę: 986
Przekładnia
typ: czołowa-kątowa
firma: GEG
rok budowy: 2007
Regulator obrotów
typ: elektrohydrauliczny
rok budowy: 2007
O obiekcie

Początki elektrowni wodnej Kolicz sięgają 1911 roku, kiedy ówcześni lokalni potentaci przemysłowi wywodzący się z zamożnego rodu Wiechertów przebudowali istniejący tu stary młyn zbożowy na nowocześniejszy o spadzie 2,75 m i mocy 40 KM. Datowanie początków młyna jest trudne z uwagi na brak wiarygodnych źródeł, jednak pozostałości konstrukcji uprawniają do stwierdzenia, iż młyn musiał istnieć już w połowie XIX stulecia. W roku 1914 naprzeciwko miejsca, gdzie stał młyn, wybudowano elektrownię wodną, zwiększając piętrzenie i uzyskując spad 7,00 m. W elektrowni zainstalowano w układzie „tandem” dwie podwójne bliźniacze turbiny Francisa firmy Voith o mocy 400 kW, które bez większych zmian konstrukcyjnych pracują do dzisiaj. Również regulator i generator synchroniczny pochodzą z tego okresu.

Ciekawostką techniczną zastosowaną w Kolinczu, było wykonanie sprzęgła na wale pomiędzy bliźniaczymi wirnikami turbiny, co umożliwiało w razie potrzeby napędzanie jednej turbiny urządzeń młyńskich. Po wykonaniu pracy w młynie oraz ponownym zesprzęgleniu obu turbin, kierowano całą moc na potrzeby elektrowni. Młyn wodny użytkowany był do połowy lat pięćdziesiątych. Obecnie z całego kompleksu młyńsko-energetycznego pozostała działająca elektrownia przepływowa o mocy 407 kW.

Elektrownia wyposażona jest w rozdzielnię średniego napięcia, w której po modernizacji pozostawiono, w celach edukacyjno - poglądowych jedną historyczną celkę z oryginalnym wyłącznikiem mocy. Urządzenia są kompletne, świetnie zachowane i konserwowane. Odkryta budowa wyłącznika pokazuje jego wewnętrzną konstrukcję z unikatowym rozwiązaniem elektrycznego napędu wyłącznika. Inną techniczną ciekawostką jest oryginalna kolumna synchronizacyjna pracująca w systemie synchronizacji „na ciemno”. Elementem wskaźnikowym sygnalizacji optycznej jest od dziesięcioleci ta sama żarówka Philipsa z charakterystyczną dwuzwojową spiralą żarnika.

Elektrownia charakteryzuje się następującymi parametrami technicznymi. Sumaryczny przełyk instalowany turbin wynosi Qinst. = 8 m3/s, turbiny pracują pod spadem roboczym H = 7m. Powierzchnia zlewni obiektu obejmuje 1180 km2 ze średnim przepływem wieloletnim Qśred. = 5,66 m3/s. Elektrownia pracuje w trybie przepływowym z mocą dostosowaną do aktualnie występujących warunków hydrologicznych w zlewni rzeki Wierzycy.

Lokalizacja
Zdjęcia