Juszkowo
Parametry techniczne
Turbina
ilość turbin: 1
typ: Kaplan w komorze zamkniętej
firma: Escher-Wyss
rok budowy: 1937
obroty/minutę: 240
układ konstrukcyjny: pionowa
moc zainstalowana: 232 kW
Generator
typ: asynchroniczny
firma: Siemens- Schuckert
napięcie generatora: 0,4 kV
rok budowy: 1934
obroty/minutę: 770
Regulator obrotów
typ: elektrohydrauliczny
rok budowy: 2006
Przekładnia
typ: czołowa
firma: Schichau
rok budowy: 1934
O obiekcie

Elektrownia wodna Juszkowo została zbudowana i uruchomiona w roku 1937 w miejscowości Juszkowo koło Pruszcza Gdańskiego. Jest elektrownią przepływową, podobnie jak położona niżej EW Pruszcz  ale z uwagi na pracującą powyżej szczytowo kaskadę Raduni została wyposażona w zbiornik o wyrównaniu półdobowym. Ta elektrownia również powstała w miejsce młyna. Stojący obiekt ułatwił poprze wykorzystanie urządzeń młyna do celów kierowania wodami Raduni tak aby omijały miejsce robót. Za pomocą jazu klapowego z bocznym upustem głębinowym po prawej stronie (lustrzane odbicie powstającej równocześnie konstrukcji z EW Kuźnice) i zapory ziemnej (długiej jak na dolną Radunię, bo o długości aż 120 m) spiętrzono wody Raduni i utworzono w ten sposób na obszarze cofki zbiornik o powierzchni 18,5 ha. Zbiornik w Juszkowie miał za zadanie Między innymi wyrównywać przepływ poniżej kaskady. Gdańszczanie wybudowali drugi zbiornik przeciwrumowiskowy. Zbiornik ten w początkowych latach XXI wieku został pogłębiony odzyskując w ten sposób pierwotną pojemność.

W elektrowni został zainstalowany jeden, bardzo nowoczesny jak na owe czasy hydrozespół z pionową turbiną Kaplana, która poprzez trzystopniową przekładnię napędza generator asynchroniczny o mocy czynnej P = 240 kW. Przepływ maksymalny turbiny pod spadem maksymalnym (pełne napełnienie zbiornika) wynosi Qmax = 7 m3/s i maleje w miarę obniżania się poziomu zbiornika. Średni spad roboczy wynosi H = 5m. Powierzchnia zlewni 745 km2, a średni przepływ wieloletni Qśred. = 5,65 m3/s. Elektrownia przez całą dobę pracuje w systemie przepływowym wyrównując przepływ w korycie rzeki poniżej stopnia mniej więcej do poziomu dopływu do zbiornika elektrowni Łapino.

Elektrownia podobnie jak inne na Raduni przeszła modernizację bez wymiany hydrozespołu pozwalającą na jej automatyczną pracę z dozorem dyspozytorskim.

Lokalizacja