FW Karcino
O obiekcie

Projekt farmy wiatrowej Karcino został opracowany przez firmę WKN Vindkraft Nord AG, a  prace przygotowawcze przez WKN Polska Sp. z o.o. Pierwszy raport oddziaływania na środowisko powstał w 2003 roku, a pozwolenie na budowę zostało wydane w 2004. Budowę infrastruktury drogowej, kablowej i energetycznej farmy rozpoczęto w 2007 roku, a instalację turbin wiatrowych w 2009. Łącznie inwestycja została zrealizowana w przeciągu 15 miesięcy.

Farma wiatrowa Karcino
Pierwotnie, w 2006 roku, prawa do projektu zakupiła firma Eurotrust A/S. Kolejnym właścicielem farmy wiatrowej Karcino była firma DONG Energy, która zakupiła do niego prawa w 2009 roku za równowartość 23 mln zł. 8 maja 2010 roku nastąpiło uroczyste otwarcie obiektu.

Obecnie jedynym właścicielem farmy wiatrowej Karcino jest ENERGA Wytwarzanie SA.

Farma wiatrowa Karcino znajduje się w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kołobrzeskim, pomiędzy miejscowościami Karcino i Sarbia. Na obszarze o powierzchni 6 km2 posadowionych zostało 17 turbin Vestas typu V90-3, o łącznej mocy 51 MW.

Wirnik, którego średnica wynosi 90 m, jest zamontowany na wysokości 105 m. Na tej wysokości średnia prędkość wiatru wynosi 7 m/s. Minimalna prędkość wiatru potrzebna do wprawienia w ruch wirnika wynosi 4 m/s, natomiast optymalna prędkość, przy której elektrownia wiatrowa uzyskuje swoją pełną moc, wynosi 15 m/s. Przy prędkościach wiatru o wartości powyżej 25 m/s, ze względów bezpieczeństwa, praca produkcyjna zostaje wstrzymana. Regulację mocy zapewnia system OptiSpeed oraz system regulacji skoku łopat, do którego należą trzy niezależne cylindry hydrauliczne.

Ciężar wirnika wynosi 38 ton, gondoli – 66, natomiast ciężar wieży – 275.

Izolacja na styku wieży z gruntem

Produkowany prąd przesyłany jest podziemnymi liniami przewodów o napięciu 30 kV do podstacji transformatora 30/110 kV znajdującej się w Karcino, a następnie do napowietrznego systemu elektroenergetycznego, tj. linii 110 kV.

Farma wiatrowa Karcino ma docelowo wytwarzać energię elektryczną na poziomie 120 GWh rocznie, zaopatrując 60 000 gospodarstw domowych. Dzięki niej nie zostanie wyemitowane 105 000 ton CO2 rocznie.

Lokalizacja