Elektrownia wodna
W Polsce pracuje aż 727 elektrowni wodnych, z czego 46 jest zarządzane przez Energa Wytwarzanie.
Elektrownia wodna duża
ENERGA Wytwarzanie zarządza dwoma dużymi elektrowniami wodnymi: Elektrownią Wodną we Włocławku o mocy 160,20 MW, oraz Elektrownią Szczytowo-Pompową w Żydowie o mocy 184,6 MVA.
Elektrownia wodna mała
Kierujemy potencjałem wytwórczym złożonym z 45 małych elektrowni wodnych, których zdecydowana większość zlokalizowana jest w północnej części kraju. Ich łączna moc wytwórcza wynosi 42,36 MW.
Nazwa spółki
Lokalizacja