Biesowice I
1
Moc: 432 kW
2
Spad: 5,10 m
3
Zlewnia: 785 km2
Pozostałe parametry
Turbina T-1 T-2 T-3

Nr fabryczny

Rok produkcji

Firma

Przełyk [m3/s]

Moc znamionowa [kW]

Obroty [obroty/min]

1233

1950

Radom

4,10

144

250

1234

1950

Radom

4,10

144

250

1232

1950

Radom

4,10

144

250

 

Generator obrotów T-1 T-2 T-3

Nr fabryczny

Firma

Typ

8834

Voith

D/500/28

8833

Voith

D/500/28

8832

Voith

D/500/28

W elektrowni Biesowice I zainstalowane są trzy generatory synchroniczne trójfazowe napędzane przez turbiny za pomocą sprzęgła, ze wzbudnicami na wspólnym wale.

Generator G-1 G-2 G-3

Nr fabryczny

Rok budowy

Firma

Typ

Napięcie stojana [V]

Prąd stojana [A]

Współczynnik mocy

Obroty [obr/min]

Z.701

1950

M-1

W15240

3000

54

0,7

250

Z.702

1950

M-1

W15240

3000

54

0,7

250

Z.703

1950

M-1

W15240

3000

54

0,7

250

 

Wzbudnice G-1 G-2 G-3

Nr fabryczny

Rok budowy

Firma

Typ

Moc [kW]

Napięcie [V]

Prąd [A]

4595

1950

M-1

GF166

6

50

120

4597

1950

M-1

GF166

6

50

120

4596

1950

M-1

GF166

6

50

120

O obiekcie

Elektrownia wodna Biesowice I i II zlokalizowana jest na rzece Wieprzy. Zbudowana została w roku 1905, jednakże  już po dwóch latach została zniszczona przez wodę. Odbudowana w szybkim tempie podjęła pracę w 1908 r. W 1945 r. Urządzenia elektrowni zostały zdemontowane i wywiezione przez Armię Czerwoną. Odbudowana została ponownie w latach 1950 - 1954 jako Elektrownia Wodna Biesowice. Zainstalowano w niej trzy polskie turbiny z Radomska, które pracują do dziś. W 1985 r. w Biesowicach uruchomiono dodatkowy turbozespół wyprodukowany przez Gdański Zakład Remontowy Energetyki i zainstalowany w nieużytkowanym do tej pory budynku elektrowni Biesowice II. Na skutek zużycia technologicznego i niewielkiego udziału w produkcji całego stopnia, hydrozespół Biesowice II został wyłączony z eksploatacji w lutym 2013 r.

Stopień wodny z elektrownią EW Biesowice istnieje od 1907 roku. Zlokalizowany jest w miejscowości Biesowice, gmina Kępice na 79,7 kilometrze rzeki Wieprzy.

  • Spad elektrowni wynosi 5,10 m
  • Moc zainstalowana 432 kW
  • Moc osiągalna 432 kW
  • Powierzchnia zlewni w przekroju elektrowni wynosi 785,5 km2
  • Średni przepływ roczny 8,37 m3/sek.
  • Średni opad roczny 720 mm
  • Dopuszczalna rzędna piętrzenia górnej wody 52,30 m n.p.m.

Biesowice I:

  • Typ elektrowni: przystopniowa o niskim spadzie
  • Rok budowy: 1906
Lokalizacja