Historia

16 Lip 2014

ENERGA Wytwarzanie sp. z o.o. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 03.06.2014 r. została przekształcona w ENERGA Wytwarzanie Spółka Akcyjna.

16 Lip 2014

Energa Wytwarzanie stała się właścicielem farm wiatrowych w Karścinie i Bystrej poprzez połączenie spółek ENERGA Wytwarzanie sp. z o.o. i EPW Energia sp. z o.o. Obecnie Energa Wytwarzanie zarządza trzema farmami wiatrowymi o łącznej mocy zainstalowanej 165 MW.

Połączenie spółek nastąpiło 21 maja 2014 r.

 • Farmy wiatrowe Energa Wytwarzanie:
 • Farma Karścino - zlokalizowana jest w województwie zachodniopomorskim, powiat Białogardzki , gmina Karlino i liczy 60 turbin o łącznej mocy zainstalowanej 90 MW.
 • Farma w Bystrej - usytuowana w województwie pomorskim, powiat Gdańsk, gmina Pruszcz Gdański i liczy 12 turbin o łącznej mocy zainstalowanej 24 MW.  
 • Farma Karcino –  zlokalizowana jest  w województwie zachodniopomorskim, powiat Kołobrzeski,  gmina Kołobrzeg  i liczy 17 turbin o łącznej mocy zainstalowanej 51 MW.

Średnio w ciągu roku elektrownie wiatrowe produkują ok. 330 000 MWh, co pozwala na zasilenie roczne ponad 75 tysięcy jednorodzinnych gospodarstw domowych.

30 Gru 2013

W dniu 30 grudnia 2013 roku zostały zarejestrowane przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: nowa firma (nazwa) Spółki oraz nowy (podwyższony) jej kapitał zakładowy:

 • nazwa „ENERGA Hydro Sp. z o.o.” została zastąpiona nową nazwą: „ENERGA Wytwarzanie Sp. z o.o.”
 • nowy (podwyższony) kapitał zakładowy Spółki ENERGA Wytwarzanie Sp. z o.o. to 658.850.500 zł.

31 Paź 2013

Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 31 października 2013 roku nastąpiło połączenie Spółek ENERGA Hydro Sp. z o.o. oraz EPW Karcino Sp. z o.o.

31 Lip 2013

ENERGA Hydro Sp. z o.o. oraz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") nabyły w dniu 31 lipca 2013 roku od Spółki IBERDROLA Renowables ENERGIA S.A.U. farmy wiatrowe IBERDROLI w Polsce.

28 Cze 2013

ENERGA Hydro Sp. z o.o. oraz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nabyły w dniu 28 czerwca 2013 roku od DONG Energy Wind Power A/S farmy wiatrowe DONG w Polsce.

03 Kwi 2013

Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 3 kwietnia 2013 roku, nastąpiło połączenie Spółek: ENERGA Hydro Sp. z o.o. oraz ENERGA BIO Sp. z o.o.

20 Gru 2012

Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 20 grudnia 2012 roku, nastąpiło połączenie Spółek: ENERGA Hydro Sp. z o.o., oraz ENERGA Wind Sp. z o.o.

01 Lut 2011

Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 01 lutego 2011 roku w nastąpiło połączenie Spółek: ENERGA Elektrownie Straszyn Sp. z o.o. (Spółka przejmująca), ENERGA Elektrownie w Koszalinie Sp. z o.o. i ENERGA Elektrownie Łyna SA (Spółki przejmowane). Z dniem tym ENERGA Elektrownie Straszyn Sp. z o.o. zmieniła nazwę na ENERGA Hydro Sp. z o.o.

30 Gru 2010

Na podstawie Aktu Założycielskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku, ENERGA Elektrownie Straszyn Sp. z o.o. nabyła Przedsiębiorstwo od Elektrownia Wodna we Włocławku Sp. z o.o.

Na podstawie Aktu Założycielskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku ENERGA Elektrownie Straszyn Sp. z o.o. nabyła od ENERGA Elektrownie Słupsk Sp. z o.o. wyodrębnioną, zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki obejmującą w szczególności elektrownie wodne: Struga, Gałąźnia Mała, Strzegomino, Krzynia, Skarszew Dolny, Łebień I, Łebień II, Drzeżewo, Żelkowo, Smołdzino, Biesowice I, Biesowice II, Kępice, Poganice, Łupawa, Ciecholub, Kępka.

31 Paź 2010

Na podstawie Aktu Założycielskiego z dnia 31 października 2010 roku ENERGA Elektrownie Straszyn Sp. z o.o. nabyła od ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. wyodrębnioną, zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki, obejmującą w szczególności elektrownie wodne w Braniewie, Pieniężnie, Pierzchałach i Rakowcu.

05 Sty 2009

Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 05 stycznia 2009 roku nastąpiła zmiana nazwy Spółki z ENERGA Zakład Elektrowni Wodnych Sp. z o.o.,  na ENERGA Elektrownie Straszyn Sp. z o.o.

14 Cze 2007

Na podstawie Aktu Założycielskiego z dnia 14 czerwca 2007 r. nastąpiło przeniesienie aktywów trwałych wnoszonych do ENERGA Zakład Elektrowni Wodnych Sp. z o.o. z Elektrowni Wodnej Włocławek, oraz Elektrowni Szczytowo-Pompowej Żydowo.

30 Kwi 2003

30 kwietnia 2003 roku została zawiązana Spółka ENERGA Zakład Elektrowni Wodnych Sp. z o.o. z siedzibą w Straszynie. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym  w dniu 21 maja 2003 roku. Spółka jest podmiotem bezpośrednio zależnym od Spółki ENERGA S.A., posiadającej 100% udziału w kapitale zakładowym.

22 Paź 1973

Zespół zreorganizowano, przekazując większość z obiektów ZEW Zakładom Energetycznym licznie powstałym po reformie administracyjnej kraju. Dwanaście elektrowni wodnych i tradycje ZEW- u przechowały się w Rejonie Elektrowni Wodnych w Straszynie.

08 Cze 1963

W skład ZEW weszły elektrownie na Wdzie i Brdzie, zaś w roku 1970, nowo wybudowana elektrownia we Włocławku. Zespół Elektrowni Wodnych w Straszynie - grupujących pod swoim zarządem 31 elektrowni o łącznej mocy 228 MW- wyrósł na potentata energetyki wodnej w regionie - jak ród Sambora i Świętopełka. Nie wszystkim jednak było w smak książęce panowanie ZEW-u na rzekach Pomorza: Raduni, Wierzycy, Słupi, Brdzie, Wdzie, Pasłęce, Nogacie, a nawet Wiśle.

01 Mar 1952

Do Zespołu Siłowni Wodnych przyłączono 11 elektrowni pracujących na terenie województwa koszalińskiego, tworząc Zespół Elektrowni Wodnych w Straszynie.

22 Paź 1948

Dwa zespoły siłowni wodnych obejmujące Radunię poniżej Rutek zostały połączone, a w roku następnym utworzono Zespół Siłowni Wodnych, w skład którego weszły również elektrownia Rutki oraz elektrownie na Wierzycy i na Nogacie.

19 Cze 1945

Po zniszczeniach wojennych elektrownie Raduni zostały stosunkowo szybko uruchomione przez ekipę pracowników elektrowni i fabryki sprzętu elektrotechnicznego w Gródku, przybyłych wraz z inżynierem Alfonsem Hoffmannem. Dnia 19 czerwca 1945 roku prowizorycznie wyremontowana elektrownia wodna Straszyn zasiliła odbudowującą się gdańską sieć tramwajową.

Elektrownia w Prędzieszynie uruchomiona została 7 sierpnia, zaś elektrownie: Kuźnice, Juszkowo i Bielkowo rozpoczęły pracę również przed końcem 1945 roku. Łapino ruszyło w roku 1946.

Po odbudowie analizowano możliwości hydroelektroenergetycznej rozbudowy Raduni. Planowano podniesienie piętrzenia w Rutkach o około 10 m z wymianą hydrozespołów w istniejącej elektrowni. Z nową elektrownią w Rutkach miał ściśle współpracować stopień utworzony w Łukowie i następnie w Niestępowie. Koncepcja Niestępowa osiągnęła nawet stadium projektu. Największym przedsięwzięciem miała jednak być elektrownia szczytowo- pompowa, zabudowana i pracująca w oparciu o jezioro Łapińskie, jako zbiornik górny z wykorzystaniem zbiornika istniejącej elektrowni Łapino jako zbiornika dolnego.

W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku, prace inwentaryzacyjno-koncepcyjne tej elektrowni w terenie prowadził inżynier Alfons Hoffmann. Spodziewano się powiększenia mocy łączenia zainstalowanej we wszystkich elektrowniach Raduni do blisko 35 000 kW.  Nowe Rutki miały mieć 2 550 kW, Łukowo 680 kW, Niestępowo 1 120 kW i Łapino II 16 600 kW.
Niestety, również i ta koncepcja - poza jednym przypadkiem - nie doczekała się opracowania przez projektantów. Kaskada Raduni, zapoczątkowana oddaniem pierwszych współczesnych elektrowni w 1910 roku pracuje w niezmienionym kształcie od 1937 roku.

Po wojnie, cała kaskada Raduni znalazła się w polskich rękach- jakkolwiek jeszcze nie pod jednym zarządem. W 1945 roku utworzono dwa zespoły siłowni wodnych, obejmujące Radunię poniżej Rutek.

04 Lis 1937

Cały obszar Wolnego Miasta Gdańska został zelektryfikowany. Głównym wytwórcą energii elektrycznej była "Miejska Elektrownia Gdańska" (Stadtisch Elitrizitatswerk Danzig) o mocy 23 550 kW. Elektrownia była własnością Wolnego Miasta Gdańsk. Należała do niej parowa elektrownia w Gdańsku i większa ilość zakładów wodnych. Elektrownia miejsca w Gdańsku pracowała równolegle z Elektrownią Wschodniopruską w Elblągu (Ostpretissen Kraftwerk).

Elektrownia Wschodniopruska dostarczała również energię elektryczną na obszar Wolnego Miasta Gdańska. Na podstawie umowy elektrownia parowa w Gdańsku, oraz elektrownie wodne posiadające zbiorniki pracowały tylko szczytowo. Podstawowo pracowała tylko Wschodniopruska elektrownia, oraz mniejsze elektrownie. Parową elektrownię w Gdańsku i szczytowe zakłady wodne uruchamiało się na żądanie Elektrowni Wschodniopruskiej przy szczytowym obciążeniu sieci (wieczorem). W zamian za to, Miejska Elektrownia w Gdańsku nie płaciła Elektrowni Wschodniopruskiej za pobrane szczytowo kK, płacąc jedynie za pobrane kWh.

Umowa powyższa zobowiązała również Elektrownię Miejską w Gdańsku, do odbioru pewnego zagwarantowanego przez nią minimum energii elektrycznej przez elektrownie położone nad Radunią:

 • Lappin (Łapino) - 2200 kW;
 • Bolkau (Bielkowo) -7 500 kW;
 • Straschin (Straszyn) - 2510 kW;
 • Hammermuhle (Kuźnice, w młotowni) - 580 kW;
 • Gishkau (Juszkowo) - 280 kW;
 • Praustermuhle (Pruszcz) - 100 kW.
 • Gaikau (Prędzieszyn)- 800 kW.

Jako samodzielna elektrownia istniała jeszcze na terenie Wolnego Miasta Gdańska parowa elektrownia w Sopotach (Elektrizitatswerk Zoppot A.G., której częściowym właścicielem była gmina Sopot. Elektrownia ta o mocy 546 kW została uruchomiona i służyła jako ewentualna rezerwa.

W okresie wojny pojawiły się koncepcje budowy nowych elektrowni na Raduni. Przede wszystkim w jarze Raduni, w okolicy Babiego Dołu i poniżej Rutek w Łukowie. Projekty te jednak pozostały jedynie w sferze koncepcji.

26 Lis 1910

Zabudowa Raduni elektrowniami wodnymi rozpoczęła się w 1910 roku od uruchomienia elektrowni w Straszynie (Starostwo Powiatowe Gdańsk-Wyżyny) i w Rutkach (Starostwo Powiatowe w Kartuzach). Elektrownie na Raduni, prócz roli lokalnych dystrybutorów energii elektrycznej, pełniły rolę rezerwowego zasilania aglomeracji miejskiej Wolnego Miasta Gdańsk.