Dane finansowe

II kwartał 2015

Wyszczególnienie Jednostka
Przychody ze sprzedaży 230 mln zł
EBIT 100 mln zł
EBITDA 136 mln zł
Amortyzacja 36 mln zł
Zysk netto 54 mln zł
Produkcja energii elektrycznej brutto, w tym: 681 GWh
- Elektrownie wodne OZE 463 GWh
- Elektrownia szczytowo-pompowa 13 GWh
- Wiatr 205 GWh

 

I kwartał 2015

Wyszczególnienie Jednostka
Przychody ze sprzedaży 127 mln zł
EBIT 72 mln zł
EBITDA 89 mln zł
Amortyzacja 17 mln zł
Zysk netto 45 mln zł
Produkcja energii elektrycznej brutto, w tym: 371 GWh
- Elektrownie wodne OZE 253 GWh
- Elektrownia szczytowo-pompowa 9 GWh
- Wiatr 109 GWh

 

IV kwartał 2014

Wyszczególnienie Jednostka
Przychody ze sprzedaży 485 mln zł
EBIT 276 mln zł
EBITDA 344 mln zł
Amortyzacja 68 mln zł
Zysk netto 180 mln zł
Produkcja energii elektrycznej brutto, w tym: 1179 GWh
- Elektrownie wodne OZE 837 GWh
- Elektrownia szczytowo-pompowa 34 GWh
- Wiatr 308 GWh

 

III kwartał 2014

Wyszczególnienie Jednostka
Przychody ze sprzedaży 380 mln zł
EBIT 222 mln zł
EBITDA 273 mln zł
Amortyzacja 51 mln zł
Zysk netto 150 mln zł
Produkcja energii elektrycznej brutto, w tym: 921 GWh
- Elektrownie wodne OZE 670 GWh
- Elektrownia szczytowo-pompowa 26 GWh
- Wiatr 225 GWh

 

II kwartał 2014

Wyszczególnienie Jednostka
Przychody ze sprzedaży 278 mln zł
EBIT 169 mln zł
EBITDA 203 mln zł
Amortyzacja 33 mln zł
Zysk netto 119 mln zł
Produkcja energii elektrycznej brutto, w tym: 664 GWh
- Elektrownie wodne OZE 475 GWh
- Elektrownia szczytowo-pompowa 21 GWh
- Wiatr 167 GWh

 

I kwartał 2014

Wyszczególnienie Jednostka
Przychody ze sprzedaży 128 mln zł
EBIT 89 mln zł
EBITDA 99 mln zł
Amortyzacja 10 mln zł
Zysk netto 64 mln zł
Produkcja energii elektrycznej brutto, w tym: 356 GWh
- Elektrownie wodne OZE 237 GWh
- Elektrownia szczytowo-pompowa 16 GWh
- Wiatr 103 GWh

 

Rok 2013

Wyszczególnienie Jednostka
Przychody ze sprzedaży 517 mln zł
EBIT 350 mln zł
EBITDA 384 mln zł
Amortyzacja 34 mln zł
Zysk netto 257 mln zł
Produkcja energii elektrycznej brutto, w tym: 1187 GWh
- Elektrownie wodne OZE 1008 GWh
- Elektrownia szczytowo-pompowa 29 GWh
- Wiatr 151 GWh

 

III kwartał 2013

Wyszczególnienie Jednostka
Przychody ze sprzedaży 386 mln zł
EBIT 302 mln zł
EBITDA 322 mln zł
Amortyzacja 20 mln zł
Zysk netto 232 mln zł
Produkcja energii elektrycznej brutto, w tym: 824 GWh
- Elektrownie wodne OZE 810 GWh
- Elektrownia szczytowo-pompowa 15 GWh
- Wiatr 0 GWh

 

Rok 2012

Wyszczególnienie Jednostka
Przychody ze sprzedaży 363 mln zł
EBIT 246 mln zł
EBITDA 276 mln zł
Amortyzacja 31 mln zł
Zysk netto 206 mln zł
Produkcja energii elektrycznej brutto, w tym: 755 GWh
- Elektrownie wodne OZE 733 GWh
- Elektrownia szczytowo-pompowa 22 GWh
- Wiatr 0 GWh

 

Rok 2011

Wyszczególnienie Jednostka
Przychody ze sprzedaży 461 mln zł
EBIT 346 mln zł
EBITDA 379 mln zł
Amortyzacja 33 mln zł
Zysk netto 287 mln zł
Produkcja energii elektrycznej brutto, w tym: 1006 GWh
- Elektrownie wodne OZE 983 GWh
- Elektrownia szczytowo-pompowa 22 GWh
- Wiatr 0 GWh

 

Rok 2010

Wyszczególnienie Jednostka
Przychody ze sprzedaży 560 mln zł
EBIT 445 mln zł
EBITDA 477 mln zł
Amortyzacja 32 mln zł
Zysk netto 370 mln zł
Produkcja energii elektrycznej brutto, w tym: 1267 GWh
- Elektrownie wodne OZE 1226 GWh
- Elektrownia szczytowo-pompowa 41 GWh
- Wiatr 0 GWh