Energa Kogeneracja Sp. z o.o.

ul. Elektryczna 20A
82-300 Elbląg

Centrala  55 612 20 00
FAX 55 612 20 05

www.energa-kogeneracja.pl

Działalność firmy

Podstawową działalnością Spółki ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. jest produkcja ciepła w wodzie gorącej, pary technologicznej oraz energii elektrycznej. Oprócz działalności podstawowej świadczymy również usługi: outsourcingu energetycznego oraz akredytowanego laboratorium.

Władze

Zarząd:
Krzysztof Żochowski - Prezes Zarządu
Marek Cecerko - Wiceprezes Zarządu
 

Zgromadzenie Wspólników:
ENERGA Wytwarzanie SA

Historia

Początki działalności zakładu przypadają na lata dwudzieste XX wieku. Budowę Elektrowni Elbląg zakończono w 1928 roku. Elektrownia posiadała 4 kotły z paleniskami pyłowymi, 2 turbozespoły o mocy 8 i 10 MW, urządzenie centralnego przygotowania pyłu z dwoma niezależnie od siebie pracującymi młynami. Działalność produkcyjna Elektrowni była oparta  na spalaniu dowolnych gatunków węgla kamiennego. W latach 1936-41 elektrownię rozbudowano o turbozespół o mocy 20 MW. Na owe czasy była to jedna z największych elektrowni na Wybrzeżu jednak wskutek działań wojennych elektrownia uległa w znacznym stopniu zniszczeniu. W 1945 roku powstało przedsiębiorstwo o nazwie Zakłady Energetyczne Okręgu Pomorskiego - Elektrownia Elbląg, które w krótkim czasie zmieniło nazwę na Zakład Energetyczny Okręgu Mazurskiego - Elektrownia Elbląg. Rozruch odbudowanej Elektrowni Elbląg nastąpił w czerwcu 1946 roku, a jej moc wynosiła ok. 20 MW. W latach 1953-56 elektrownię rozbudowano do 80 MW mocy elektrycznej. Zainstalowano 3 kotły parowe OP-130 o łącznej mocy cieplnej 293 MWt oraz 3 turbozespoły o łącznej mocy elektrycznej 62 MWe. W wyniku wzrostu zapotrzebowania Elbląga na ciepło w wodzie i w parze, w latach sześćdziesiątych elektrownię zmodernizowano i przystosowano do pracy w charakterze elektrociepłowni (produkcja energii cieplnej w skojarzeniu). Po modernizacji zakład zapoczątkował działalność pod nazwą Elektrociepłownia Elbląg. W tym czasie wybudowano sieć cieplną w Elblągu i Elektrociepłownia Elbląg przejmowała stopniowo od ciepłowni lokalnych pokrycie potrzeb cieplnych całego miasta. Do 31 grudnia 1979 roku Elektrociepłownia była samodzielnym zakładem w wielozakładowym przedsiębiorstwie Zakłady Energetyczne Okręgu Północnego Bydgoszcz. W latach 1980-1996 funkcjonowała jako część Elbląskich Zakładów Energetycznych, a od 3 lutego 1997 roku jako samodzielny podmiot gospodarczy – Elektrociepłownia Elbląg Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W 2009 roku zmieniono nazwę Spółki najpierw na ENERGA Elektrociepłownia Elbląg Sp. z o.o., a od 30 września 2009 roku na ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. Od 2010 roku ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. sukcesywnie rozszerza obszar działania.  Spółka posiada ciepłownie w Żychlinie i Wyszogrodzie oraz elektrociepłownię w Winnicy. Pod koniec 2012 roku ENERGA Kogeneracja powiększyła dotychczasowy obszar działania się o trzy spółki -  ENERGĘ Elektrociepłownię Kalisz, ENERGĘ OPEC  w Ostrołęce oraz ZEC Żychlin w Żychlinie. W kwietniu 2013 roku ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. nabyła większościowy pakiet udziałów w spółce Ciepło Kaliskie w Kaliszu.