Kontakt

ENERGA WYTWARZANIE SA

Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk,

tel. + 48 58 692 18 00

Adres do korespondencji:

ul. Grunwaldzka 42 A, 83-000 Pruszcz Gdański

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
KRS 0000512140
NIP: 593-23-72-895
Regon 192902676
Kapitał zakładowy/wpłacony 1.171.382.000,00 zł

Sekretariat:

tel. + 48 58 692 18 02, fax + 48 58 692 18 80