Dane teleadresowe

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

ul. Elektryczna 5

07-401 Ostrołęka

tel. + 48 29 766 20 00

fax. + 48 29 769 11 45

e-mail:

www.energaostroleka.pl 

 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawy w Warszawie

XIV Wydział Gospodarczy

KRS 0000061837

NIP 758-000-03-96

REGON 550658239

Kapitał Zakładowy 228  473  720 PLN (w całości opłacony).

 

Sekretariat Zarządu

tel. + 48 29 766 23 10