Racjonalizacja gospodarki zasobami w Elektrowni Ostrołęka B

Informacje o inwestycji
Data rozpoczęcia
2013-06-28
Data zakończenia
2015-10-30
Realizowana przez spółkę
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Miejsce realizacji
Ostrołęka
Lokalizacja
Szczegóły inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja wirnika generatora i transformatora bloku nr 2 o mocy 200 MW w Elektrowni Ostrołęka B.

Celem przedsięwzięcia jest racjonalizacja gospodarki zasobami naturalnymi (węgla kamiennego) w Elektrowni Ostrołęka B oraz zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów (popioły) i ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza (pyłu, SOx, NOx, CO2, CO).

W 2016 roku wszystkie prace dotyczące inwestycji zostały zakończone a spełnienie parametrów technologicznych i środowiskowych potwierdzone pomiarami.