Przebudowa sieci ciepłowniczej w Ostrołęce

Informacje o inwestycji
Realizowana przez spółkę
ENERGA OPEC Spółka z o.o.
Miejsce realizacji
Ostrołęka
Lokalizacja
Szczegóły inwestycji

Modernizacja obejmuje przebudowę sieci ciepłowniczych oraz wdrożenie systemu zarządzania siecią.

W ramach zadań sieciowych przebudowano dotychczas 6,5 km magistralnych i osiedlowych sieci ciepłowniczych kanałowych na technologię rur preizolowanych oraz 2,5 km napowietrznych sieci wodnych w zakresie zmiany technologii i materiałów izolacji termicznej. Elementem modernizacji jest również wdrożenie systemu zarządzania siecią ciepłowniczą, który wspiera eksploatację sieci poprzez m.in. ułatwienia w lokalizacji awarii.

W wyniku modernizacji zmniejszone zostaną straty podczas przesyłu ciepła oraz zmniejszone zostanie zużycie paliwa wykorzystywanego w jego produkcji, co jednocześnie przełoży się na ograniczenie negatywnego wpływu miejskiej sieci ciepłowniczej na środowisko naturalne.

Projekt przebudowy sieci ciepłowniczej współfinasowanego jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko (POIŚ), priorytetu IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, działania 9.2: Efektywna dystrybucja energii. Wartość projektu netto wynosi 27 582 939,49 zł, a jego całkowity koszt 33 830 829,57 zł. Maksymalna kwota dofinansowania ze środków unijnych wynosi 16 257 108,71 zł.