Przebudowa sieci i urządzeń cieplnych na osiedlach mieszkaniowych miasta Kalisza

Informacje o inwestycji
Data rozpoczęcia
2007 r.
Data zakończenia
III kwartał 2015 r.
Realizowana przez spółkę
ENERGA Ciepło Kaliskie Sp. z o.o.
Miejsce realizacji
Kalisz
Lokalizacja
Szczegóły inwestycji

Projekt nr POIŚ.09.02.00-00-042/10
Przebudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w celu oszczędności energii i ochrony powietrza miasta Kalisza

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IX „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna”, Działanie 9.2. „Efektywna dystrybucja energii”.

Całkowity koszt Projektu: 30 852 056,03 PLN
Wartość dofinansowania Unii Europejskiej
ze środków Funduszu Spójności: 19 030 894,74 PLN

Projekt w latach 2007-2011 został częściowo zrealizowany przez Miasto Kalisz. Obecnie realizacja projektu została przejęta przez Spółkę ENERGA Ciepło Kaliskie Sp. z o.o.

Cele i korzyści z realizacji projektu:
Realizowany projekt wpłynie na poprawę parametrów funkcjonowania miejskiej sieci ciepłowniczej na terenie Kalisza, co pozwoli na zmniejszenie kosztów jej funkcjonowania, podniesienie atrakcyjności ciepła sieciowego oraz wzrost komfortu użytkowania ciepła miejskiej sieci ciepłowniczej. Projekt dzięki poprawie funkcjonowania sieci ciepłowniczej i korzystnemu oddziaływaniu na środowisko naturalne będzie sprzyjał poprawie jakości życia mieszkańców.

Realizacja projektu pozwoli na wykonanie ogółem 17,71 km sieci oraz przebudowę 17 węzłów cieplnych.

  • Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] – 32 250,54,
  • uniknięte emisje CO2 związane z oszczędnościami energii w wyniku realizacji projektów [tys. ton] – 11,1544.