Modernizacja Ciepłowni w Żychlinie

Informacje o inwestycji
Data rozpoczęcia
styczeń 2012 r.
Data zakończenia
IV kwartał 2015 r.
Realizowana przez spółkę
Energa Kogeneracja Sp. z o.o. oraz ENERGA SA
Miejsce realizacji
Żychlin
Lokalizacja
Szczegóły inwestycji

Inwestycja polega na budowie Pilotażowego Układu Kogeneracyjnego (PUK), złożonego z wielopaliwowego kotła biomasowego oraz układu ORC, o mocy elektrycznej ok. 0,240 MWe i mocy cieplnej 1,238 MWt.

Paliwem stosowanym w źródle jest biomasa pochodzenia leśnego i agro w postaci zrębki drewnianej, kory, trocin, peletu z drewna oraz brykietu ze słomy.

Planowana jest całoroczna praca układu z produkcją energii cieplnej na poziomie ok. 8 360 MWh i energii elektrycznej ok. 1 650 MWh.

Wykorzystanie przedmiotowego układu zapewni zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do środowiska.