Farma Wiatrowa Parsówek

Informacje o inwestycji
Data rozpoczęcia
listopad 2013
Data zakończenia
grudzień 2015
Realizowana przez spółkę
ENERGA Invest SA
Miejsce realizacji
Parsówek
Lokalizacja
Szczegóły inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa farmy wiatrowej składającej się z 13 siłowni wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej 26 MW. Wyprowadzenie mocy planowane jest linią napowietrzno-kablową 110 kV do stacji elektroenergetycznej GPZ Kołbacz. Elektrownia wytwarzać będzie ok. 55 GWh energii odnawialnej rocznie.