Dostosowanie do norm emisyjnych z dyrektywy IED

Informacje o inwestycji
Data rozpoczęcia
2014
Data zakończenia
2018
Realizowana przez spółkę
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Miejsce realizacji
Ostrołęka
Lokalizacja
Szczegóły inwestycji

W zakresie działań dostosowawczych do IED realizowane są projekty:

  • Redukcja emisji tlenków azotu
    Głównym parametrem jaki ma osiągnąć instalacja jest obniżenie emisji NOx do poziomu umożliwiającego spełnienie przyszłych standardów dotyczących ochrony powietrza wynikających z Dyrektywy IED.
  • Modernizacja elektrofiltrów
    Głównym parametrem jaki ma osiągnąć instalacja jest obniżenie emisji pyłów do poziomu umożliwiającego spełnienie przyszłych standardów dotyczących ochrony powietrza wynikających z Dyrektywy IED.

Inwestycje podzielone zostały na etapy które powiązane są z blokami energetycznymi Elektrowni Ostrołęka. W roku 2016 zrealizowano:

  • Redukcja emisji tlenków azotu na blokach nr 2 i 3, osiągając zakładane normy emisyjne.
  • Modernizacja elektrofiltrów na blokach nr 2 i 3, osiągając zakładane normy emisyjne.
  • Wydano polecenia pracy w zakresie realizacji inwestycji środowiskowych dla bloku nr 1.