Aktualności

22-06-2018

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Energa Wytwarzanie SA

W dniach 19 i 22.06.2018 r. nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Energi Wytwarzanie SA.

W dniu 19.06.2018 r. oświadczeniem Energa SA na członków Rady Nadzorczej zostali powołani:
•         Pani Agnieszka Żyro,
•         Pan Robert Harasimiuk.

Jednocześnie rezygnację złożył Pan Artur Różycki.

W dniu 22.06.2018 r. do składu Rady Nadzorczej Energa Wytwarzanie SA powołano Panią Ksenię Ludwiniak.

Skład Rady Nadzorczej Energa Wytwarzanie SA na chwilę obecną jest następujący:

 

  •     Krystyna Urbańska - Przewodnicząca,
  •     Marian Szajna - Wiceprzewodniczący,
  •     Andrzej Denis,
  •     Jerzy Barzowski,
  •     Zbigniew Kulewicz,
  •     Agnieszka Żyro,
  •     Robert Harasimiuk,
  •     Ksenia Ludwiniak.