Aktualności

12-11-2019

Zmiana w Zarządzie spółki Energa OZE

W dniu 12 listopada 2019 r. Rada Nadzorcza spółki Energa OZE odwołała Pana wiceprezesa Adama Galanka z dotychczas pełnionej funkcji - członka Zarządu Energa OZE.

Odwołanie ma związek z faktem, iż w dniu 8 listopada 2019 r. Pan Adam Galanek objął funkcję prezesa Zarządu spółki Elektrownia Ostrołęka C.
 
Jednocześnie, informujemy o rozpoczętym postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko członka Zarządu spółki Energa OZE .
 
Pan Wiceprezes Galanek był członkiem Zarządu Energa Wytwarzanie (dziś: Energa OZE) od maja 2017 r. W dniu 8 listopada 2019 r. został powołany na Prezesa Zarządu Elektrownia Ostrołęka C, co było przyczyną odwołania z kierowania spółką Energa OZE.
 
Zarząd, kadra menadżerska i pracownicy wyrażają wyrazy wdzięczności za trud i zaangażowanie na rzecz spółki, życząc jednocześnie powodzenia w dalszej działalności zawodowej.