Aktualności

15-07-2017

Szlakiem elektrowni wodnych

Stowarzyszenie Elektryków Polskich zwiedziło 3 elektrownie wodne spółki Energa Wytwarzanie Elektrownie wodne zarządzane przez Energa Wytwarzanie cieszą się niesłabnącą popularnością.

Tradycyjnie najczęściej odwiedzane są przez młodzież szkolną i studentów, jednakże nierzadko są celem wycieczek dla grup specjalistów z branży energetycznej. Możliwość zyskania praktycznej wiedzy cenią sobie m.in. członkowie Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

W ubiegły weekend wycieczka SEP Bytów odwiedziła aż 3 małe elektrownie wodne eksploatowane przez Energa w dorzeczu Słupi.

Elektrycy jako pierwszą zwiedzali elektrownie wodną w Strzegominie zbudowaną w latach 1922-1924. Żeby spiętrzyć wody rzeki Słupi przegrodzono dolinę rzeczną 460 metrowej długości zapora ziemną, uzyskując 12 metrowy spadek wody. W wyniku rozlania się wód Słupi powstał 40 hektarowy zbiornik zaporowy Konradowo.  Z niego wody rzeki kierowane są 960 metrowej długości kanałem na turbiny elektrowni. W elektrowni tej zainstalowano trzy hydrozespoły. Jest ona jedną z piękniejszych elektrowni należących do Spółki ENERGA Wytwarzanie SA. Do dnia dzisiejszego główne urządzenia technologiczne nie uległy zmianie, dzięki czemu zachowany został urok elektrowni. W latach 2014-2015 zmodernizowano układy wzbudzenia hydrozespołów, regulatory turbin  oraz zamontowano czyszczarkę krat.

Ze Strzegomina członkowie SEP udali się do elektrowni Gałąźnia Mała, która w zeszłym roku przeszła remont elewacji i jest jedną z najpiękniejszych, zabytkowych elektrowni w Polsce. Jednakże nie tylko walory estetyczne zachwyciły uczestników wycieczki.

Obiekty tej elektrowni stanowią unikalny na skalę europejską przykład rozwiązań technicznych, wkomponowanych w naturalny krajobraz.. W celu wykorzystania energetycznego potencjału rzeki Słupi i Bytowej spiętrzono wody obu rzek zaporą ziemną i skierowano je do jeziora Głębokiego kanałem łączącym zbiornik z korytem rzeki Słupi. Z jeziora Głębokiego woda przepływa sztolnią, która po kilkudziesięciu metrach przechodzi w otwarty kanał. Pod drogą Niepoględzie - Krosnowo przepływ przeprowadzany jest za pomocą syfonu z odmulnikami. Wszystkie obiekty hydrotechniczne EW Gałąźnia Mała powstały na 13 kilometrowej długości cięciwie, odcinającej 26 kilometrowy łuk pierwotnego biegu Słupi. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania został uzyskany 38,5 metrowy spad elektrowni. Budynek elektrowni w Gałąźni Małej usytuowano powyżej pierwotnego ujścia rzeki Kamienicy do Słupi. Znajduje się w nim 6 turbin typu Francisa o wale poziomym. Łączna moc elektrowni wynosi 4,232 MW.

Kolejną elektrownią, która zdobyła serca elektryków była Elektrownia Wodna Struga. Została zbudowana w 1896 roku. Jest to najstarsza z elektrowni wodnych Pomorza i jedna z najstarszych wśród czynnych do dziś na świecie. Zanim przekształciła się w elektrownię, pełniła rolę młyna, a następnie siłowni wodnej napędzającej urządzenia papierni i tartaku. Przy budynku zachował się do dzisiaj, niestety zasypany, a zatem niewidoczny kanał ceglany służący do przeniesienia napędu z turbiny do pobliskiego tartaku, gdzie poruszany był trak do cięcia drewna. Napęd przenoszony był za pomocą stalowej liny długości kilkudziesięciu metrów.

W roku 1920 Struga została elektrownią zawodową. Turbina wyprodukowana w 1896 roku przez Schichau Elbląg pracowała w elektrowni do kwietnia 2009 roku napędzając generator AEG z 1920 r. Z innych zachowanych ciekawostek można wymienić zachowane zapewne jedne z najstarszych żarówek węglowych, drewniane łopaty do gaszenia pożarów nie istniejących już kabli w osłonie olejowej czy też tablicę marmurową z dawnymi urządzeniami pomiarowymi i sterowniczymi.

Wspomniane aspekty techniczne zrobiły ogromne wrażenie na specjalistach ze Stowarzyszenia Elektryków Polskich: "wycieczka była wspaniała, wniosła do świadomości uczestników wiele informacji o elektrowniach wodnych i technologii produkcji, szczególnie zadziwiła na hydrotechnika" - podsumował Marian Szczodry, organizator wycieczki - "z pewnością będziemy chcieli zwiedzić inne obiekty udostępnione przez Energa Wytwarzanie".

Informacje dot. listy obiektów oraz zasad zwiedzania można znaleźć na stronie http://www.energa-wytwarzanie.pl/obiekty/zwiedzanie-obiektow-energetycznych/