Aktualności

11-09-2015

PV Czernikowo

Przedsięwzięcie budowy elektrowni fotowoltaicznej „PV Czernikowo” o mocy zainstalowanej 3,77 MW jako element projektu pn. Smart Toruń.

Przedsięwzięcie budowy elektrowni fotowoltaicznej „PV Czernikowo” o mocy zainstalowanej 3,77 MW jest elementem projektu pn. Smart Toruń – tj. pilotażowego wdrożenia Inteligentnej Sieci Energetycznej przez Spółki z Grupy ENERGA.

Elektrownia PV Czernikowo zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie toruńskim, w gminie Czernikowo, we wsi Wygoda na nieruchomościach gruntowych należących do Spółki ENERGA Wytwarzanie SA. Projekt współfinansowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

nfosigw  wfosigwwt

 

W imieniu ENERGA Wytwarzanie SA czynności zastępstwa inwestycyjnego w procesie przygotowania inwestycji, wyłonienia Generalnego Wykonawcy oraz nadzoru nad realizacją elektrowni pełni Spółka ENERGA Invest SA.

Elektrownia zbudowana została z 15 708 paneli fotowoltaicznych o mocy 240 W każdy, zajmujących powierzchnię 24 233 m2. Przewidywana produkcja energii elektrycznej wynosi około 3 300 MWh rocznie, co pozwoli zaspokoić zapotrzebowanie około 1 600 przeciętnych gospodarstw domowych. Instalacja ta będąca odnawialnym źródłem energii jest przyjazna środowisku naturalnemu, gdyż podczas generacji energii elektrycznej nie zanieczyszcza powietrza, nie wytwarza odpadów ani nie emituje hałasu.
Szacunkowa wartość unikniętej dzięki elektrowni emisji dwutlenku węgla wyniesie ok. 2 950 Mg/rok.