Aktualności

08-08-2017

Publikacja informacji o Planie Połączenia

dot. Planu Połączenia spółki ENERGA Wytwarzanie SA (Spółka Przejmująca) ze spółkami przejmowanymi Elektrownia CCGT Grudziądz  Sp. z o.o., Elektrownia CCGT Gdańsk Sp. z o.o. oraz AEGIR 4 Sp. z o.o. 

Zarząd Spółki ENERGA Wytwarzanie SA ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości zgodnie z treścią art. 500 § 2¹ Kodeksu Spółek Handlowych, Plan Połączenia spółki ENERGA Wytwarzanie SA (Spółka Przejmująca) ze spółkami przejmowanymi: Elektrownia CCGT Grudziądz  Sp. z o.o., Elektrownia CCGT Gdańsk Sp. z o.o. oraz AEGIR 4 Sp. z o.o. 

Szczegóły połączenia publikowane począwszy od dnia 8 sierpnia 2017 roku poniżej w pliku w formacie pdf.