Aktualności

29-03-2019

Publikacja informacji o Planie Podziału

Zarząd Spółki Energa Wytwarzanie SA ogłasza, przez udostępnienie do publicznej wiadomości zgodnie z treścią art. 535 § 3 zd. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Plan Podziału spółki ENERGA Wytwarzanie SA.

Planowany podział Energa Wytwarzanie SA nastąpi w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie zorganizowanych części majątku spółki dzielonej Energa Wytwarzanie SA, stanowiących dwie zorganizowane część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. 2018 r. poz. 1036) oraz art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. 2018 r. poz. 2174), na dwie Spółki przejmujące: ENSA PGK8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz EOB PGK1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za udziały, które ENSA PGK8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz EOB PGK1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wydadzą jedynemu akcjonariuszowi Spółki dzielonej, tj. Energa SA.

Szczegóły połączenia publikowane począwszy od dnia 29 marca 2019 roku poniżej w pliku w formacie pdf.