Aktualności

30-11-2018

Ogłoszenie o sprzedaży drewna z wycinki w Grudziądzu

Energa Wytwarzanie informuje o zamiarze sprzedaży drewna z wycinki na działce nr 20/2 oraz 21/2 obręb 122 w Grudziądzu.

Energa Wytwarzanie informuje o zamiarze sprzedaży drewna z wycinki na działce nr 20/2 oraz 21/2 obręb 122 w Grudziądzu.

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy: lucjan.duchnowicz@energa.pl do dnia 17 grudnia 2018 roku do godziny 08.00

Asortyment oraz wartość drewna zgodnie z poniższą wyceną.

Sprzedaż drewna we wszystkich gatunkach i asortymentach zgodnie z wyceną tylko w całości. Prosimy nie składać ofert częściowych.

Załadunek i transport we własnym zakresie nabywcy.

O wyborze oferty decyduje cena. W przypadku takich samych cen zadecyduje kolejność wpływu oferty.