Aktualności

27-02-2019

Odwołanie Prezesa Zarządu Energa Elektrownie Ostrołęka

Rada Nadzorcza Spółki Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. odwołała Pana Jerzego Greca z funkcji Prezesa Zarządu tej Spółki, do czasowego wykonywania funkcji Prezesa Zarządu delegując jednocześnie Członka Rady – Danutę Makowską.

Jednocześnie, Rada podjęła uchwały o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa i Wiceprezesów Zarządu Spółki.