Aktualności

29-04-2019

Nowy Zarząd w Spółce Energa Serwis

W dniu 29 kwietnia 2019 r. Zgromadzenie Wspólników Spółki Energa Serwis Sp. z o. o. podjęło uchwałę o powołaniu nowej, trzyletniej kadencji Zarządu.

W wyniku podjętych uchwał, do składu Zarządu nowej kadencji powołano:

  • Pana Dariusza Olkowskiego – powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki,
  • Panią Ewę Waszkiewicz – Sznyter – powierzając jej funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.