Aktualności

12-06-2017

Dni Pruszcza Gdańskiego z Energa Wytwarzanie

W dniach 10-11 czerwca Energa Wytwarzanie towarzyszyła Miastu  w organizacji Dni Pruszcza Gdańskiego. Na płycie stadionu miejskiego można było odwiedzić edukacyjne stanowisko Energa Wytwarzanie.

W dniach 10-11 czerwca Energa Wytwarzanie towarzyszyła Miastu  w organizacji Dni Pruszcza Gdańskiego. Na płycie stadionu miejskiego można było odwiedzić edukacyjne stanowisko Energa Wytwarzanie, gdzie prezentowano  sposoby, jakimi Grupa  Energa wytwarza energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. Można było zapoznać się z pracą  farm fotowoltaicznych, wiatrowych oraz elektrowni wodnych. Stanowisko cieszyło się ogromną popularnością.  Z pracą spółki, obiektami wytwórczymi oraz animacjami w barwnym namiocie Energa Wytwarzanie zapoznało się ok. 5 tysięcy osób.

Podczas Dni Pruszcza spółka Energa Wytwarzanie w ramach inicjatywy "Ratuj z sercem" przekazała Miastu Automatyczny Elektryczny Defibrylator (AED) – urządzenie stosowane podczas niesienia pierwszej pomocy i reanimacji. Jest to kolejny defibrylator przekazany przez Energa Wytwarzanie do użytku publicznego.  W grudniu 2016 r. Energa Wytwarzanie udostępniła do powszechnego użytku mieszkańcom Pruszcza defibrylator zainstalowany w budynku firmy, przy ul. Grunwaldzkiej 42A. Urządzenie zostało zakupione na potrzeby pracowników spółki, lecz dzięki ich inicjatywie postanowiono udostępnić ten bezcenny dla ratowania życia sprzęt wszystkim osobom, mogącym potrzebować pierwszej pomocy. AED, zlokalizowany przy najbardziej ruchliwej i niebezpiecznej ulicy miasta, jest dostępny bez ograniczeń.