Aktualności

26-02-2018

Ciepło z wód geotermalnych w Kaliszu

List intencyjny w sprawie współpracy przy wykorzystaniu ciepła pochodzącego z wód geotermalnych na terenie miasta Kalisza podpisał Piotr Meler Prezes Zarządu Energi Wytwarzanie z prezydentem Kalisza Grzegorzem Sapińskim.

 

 

Władze Kalisza podjęły inicjatywę zbadania zasobów i możliwości eksploatacji wód geotermalnych na terenie miasta. List intencyjny w sprawie współpracy w celu wykorzystania ciepła pochodzącego z tych odnawialnych źródeł geotermalnych do ogrzewania miasta podpisali: Prezydent Kalisza Grzegorz Sapiński oraz Prezes Zarządu Energa Wytwarzanie Piotr Meler.


W Kaliszu mają być zbadane zasoby oraz możliwości eksploatacji wód geotermalnych znajdując się na terenie miasta. Niezbędne będzie wykonanie odwiertu poszukiwawczo – rozpoznawczego na terenie Elektrociepłowni Piwonice (należącej do Energi), który pozwoli na ocenę parametrów złoża. Do odjęcia decyzji o przydatności i ekonomiki eksploatacji złóż do celów ciepłowniczych konieczne jest bowiem określenie wydajności, temperatury, mineralizacji i składu chemicznego wód termalnych. Jeżeli temperatura wód geotermalnych znajdujących się na terenie Kalisza będzie miała ok. 60 °C, to zasadne stanie się wykorzystanie zasobów wód geotermalnych jako wsparcia produkcji energii cieplnej (ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej).

- Ciepło pozyskane ze złóż wód geotermalnych może trafić do lokalnych odbiorców przy wykorzystaniu infrastruktury ciepłowniczej Energi - powiedział Piotr Meler prezes Zarządu Energa Wytwarzanie. - Energa kładzie bardzo duży nacisk na pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, a Miasto Kalisz ma podobne do naszych priorytety, związane z ochroną środowiska. Wody geotermalne to rozwiązanie ekologiczne, które oznacza również oszczędności finansowe. Ich wykorzystanie to bardzo rozsądny kierunek. Wspieramy tego rodzaju przedsięwzięcia , w których nasza infrastruktura oraz doświadczenie mogą być pomocne. Cieszę się, że z dobrej współpracy z samorządem także w zakresie innowacyjnych projektów proekologicznych.


Po etapie rozpoznawczym nastąpi analiza całego przedsięwzięcia. Deklaracja Energi Wytwarzanie o potencjalnie możliwym zagospodarowaniu wydobytych ciepłych wód geotermalnych pozwoli miastu ubiegać się o dofinansowanie z NFOS na wykonanie otworu badawczego w wysokości kilkunastu milionów złotych.