Aktualności

03
Wrzesień
2019
Zmiana nazwy spółki z Energa Wytwarzanie SA na Energa OZE SA
3 września 2019 r. nastąpiła zmiana wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) spółki, w dziale 1, rubryce 1 – „Dane podmiotu”, w pkt. 3 „Firma, pod którą spółka działa” dokonano zmiany z „Energa Wytwarzanie Spółka Akcyjna” na „Energa OZE Spółka Akcyjna”.
21
Sierpień
2019
Nowy skład Zarządu Spółki Energa Kogeneracja
19 sierpnia ze składu Zarządu Spółki Energa Kogeneracja Sp. z o.o. odwołany został Pan Marek Cecerko.
11
Lipiec
2019
Energa rozwija OZE w Wielkopolsce
Grupa Energa przystąpiła do Porozumienia na rzecz sprawiedliwej transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej. Porozumienie rozpocznie wzajemną współpracę stron w zakresie uczestnictwa Regionu w ramach Platformy Wsparcia Regionów Górniczych.
08
Lipiec
2019
Energa Wytwarzanie zmieni nazwę na Energa OZE
Na początku 2019 roku Grupa Energa zakończyła proces Wdrożenia Optymalnej Struktury Grupy. Teraz przyszedł czas na zmianę profilu, statusu i nazwy jednej z jej najważniejszych linii biznesowych – Wytwarzania.
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    23