Aktualności

22
Grudzień
2011
Modernizacja układu olejowego EW Włocławek
Celem ww. modernizacji było osiągnięcie wymaganej jakości technicznej układu (szczelności, przepustowości) gwarantującej utrzymanie pożądanych parametrów jakościowych oleju a tym samym wpływających na prawidłową eksploatacji hydrozespołów.
02
Wrzesień
2011
Otwarte Mistrzostwa Polski Instruktorów Kajakarstwa
W dniach 02-03 września 2011 zorganizowano na Starorzeczu Raduni IV Otwarte Mistrzostwa Polski Instruktorów Kajakarstwa.
01
Marzec
2011
Prace zabezpieczające EW Włocławek
W ciągu prawie 40 lat eksploatacji stopnia, poziom dolnej wody wskutek erozji koryta Wisły obniżył się o ok. 2 metry.
10
Wrzesień
2010
Modernizacja zamknięć wodnych upustu EW Straszyn
W roku 2010 w ramach prac związanych z modernizacją zamknięć upustu dennego i rurociągu w Elektrowni Wodnej Straszyn wykonano częściowy demontaż zasuwy klinowej zainstalowanej na wylocie stalowego rurociągu upustu dennego.
1    12  13  14  15  16  17  18  19  20    20