Aktualności

31
Maj
2014
Połączenie spółek
Energa Wytwarzanie stała się właścicielem farm wiatrowych poprzez połączenie spółek ENERGA Wytwarzanie sp. z o.o. i EPW Energia sp. z o.o. Obecnie Energa Wytwarzanie zarządza trzema farmami wiatrowymi o łącznej mocy zainstalowanej 165 MW.
14
Marzec
2014
Plan połączenia ENERGA Wytwarzanie Sp. z o.o. z EPW Energia Sp. z o.o.
Treść ogłoszenia poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości planu połączenia spółki ENERGA Wytwarzanie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
30
Grudzień
2013
Nowa nazwa firmy
W dniu 30 grudnia 2013 roku zostały zarejestrowane przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nowa nazwa Spółki: „ENERGA Wytwarzanie Sp. z o.o.”.
25
Październik
2013
Modernizacja Elektrowni Żydowo
ENERGA HYDRO zakończyła modernizację Elektrowni Szczytowo-Pompowej Żydowo w województwie zachodniopomorskim. W efekcie wartej ponad 116 milionów złotych inwestycji moc osiągalna elektrowni wzrosła o 10 MW.
1    12  13  14  15  16  17  18  19  20    20