Aktualności

29
Kwiecień
2019
Nowy Zarząd w Spółce Energa Serwis
W dniu 29 kwietnia 2019 r. Zgromadzenie Wspólników Spółki Energa Serwis Sp. z o. o. podjęło uchwałę o powołaniu nowej, trzyletniej kadencji Zarządu.
24
Kwiecień
2019
Elektrownia w Ostrołęce ze zwiększoną mocą
Energa Elektrownie Ostrołęka zmodernizowała turbozespół nr 1, w rezultacie czego nastąpił wzrost mocy o 9 MWe.
05
Kwiecień
2019
Powołanie IX kadencji Zarządu Energa Elektrownie Ostrołęka
W dniu 5 kwietnia 2019 r. Rada Nadzorcza Energa Elektrownie Ostrołęka podjęła uchwałę o powołaniu Zarządu IX kadencji spółki.
29
Marzec
2019
Publikacja informacji o Planie Podziału
Zarząd Spółki Energa Wytwarzanie SA ogłasza, przez udostępnienie do publicznej wiadomości zgodnie z treścią art. 535 § 3 zd. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Plan Podziału spółki ENERGA Wytwarzanie SA.
1  2  3  4  5  6  7  8  9    18