Aktualności

12
Listopad
2019
Zmiana w Zarządzie spółki Energa OZE
W dniu 12 listopada 2019 r. Rada Nadzorcza spółki Energa OZE odwołała Pana wiceprezesa Adama Galanka z dotychczas pełnionej funkcji - członka Zarządu Energa OZE.
03
Wrzesień
2019
Zmiana nazwy spółki z Energa Wytwarzanie SA na Energa OZE SA
3 września 2019 r. nastąpiła zmiana wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) spółki, w dziale 1, rubryce 1 – „Dane podmiotu”, w pkt. 3 „Firma, pod którą spółka działa” dokonano zmiany z „Energa Wytwarzanie Spółka Akcyjna” na „Energa OZE Spółka Akcyjna”.
21
Sierpień
2019
Nowy skład Zarządu Spółki Energa Kogeneracja
19 sierpnia ze składu Zarządu Spółki Energa Kogeneracja Sp. z o.o. odwołany został Pan Marek Cecerko.
11
Lipiec
2019
Energa rozwija OZE w Wielkopolsce
Grupa Energa przystąpiła do Porozumienia na rzecz sprawiedliwej transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej. Porozumienie rozpocznie wzajemną współpracę stron w zakresie uczestnictwa Regionu w ramach Platformy Wsparcia Regionów Górniczych.
1  2  3  4  5  6  7  8  9    20